Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

1. Tầm nhìn: 
    Trở thành tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp trang thiết bị Bảo hộ lao động theo các tiêu chuẩn của quốc tế và khu vực. 

2. Sứ mệnh:
    * Đối với khách hàng: 
    - Mang đến Sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá thành hợp lý nhất, và dịch vụ chuyên nghiệp nhất. 
    - Xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên uy tín, danh dự và nguyên tắc hai bên cùng có lợi.
    * Đối với nhân viên: 
    Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn.
    * Đối với xã hội: 
    Lấy lợi ích xã hội làm lợi ích bền vững cho doanh nghiệp; Đóng góp tích cực vào sự an toàn trong lao động cho người Việt.

3. Giá trị cốt lõi: 
    Chất lượng và uy tín là giá trị cốt lõi quan trọng nhất; con người là giá trị cốt lõi tiên quyết để tạo nên chất lượng và uy tín; và sự đoàn kết được coi là tôn chỉ bắt buộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: