Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ thương mại Quốc Tuấn được thành lập ngày 02/07/2009, vốn dĩ là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh về bảo hộ lao động. Trải qua thời gian, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã chuyển sang sản xuất kinh doanh đa ngành, bao gồm: các sản phẩm bảo hộ lao động, trang thiết bị nhà xưởng, máy làm sạch không khí và nhà xưởng, bao bì…vv 

Quoc Tuan Labor Protection One Sole Member Co., Ltd. was established on 02/072009, which was originally a professional enterprise in manufacturing and trading labor protection. Over time, to meet the requirements of our customers, we have moved to multidisciplinary business, including: labor protection products, factory equipment, air cleaners and  workshop, packaging,....

Cho dù hoạt động trong lĩnh vực nào, chúng tôi cũng giữ vững nguyên tắc là một tập thể đoàn kết, gắn bó, hết lòng phụng sự các yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi chân thành, nghiêm túc để cùng với các đối tác xây dựng mối quan hệ bền vững, dựa trên sự sẻ chia các giá trị lâu dài mà ở đó sự phát triển của chúng tôi không thể thiếu sự thành công của đối tác.

Regardless of our field of operation, we uphold the principle of a collective solidarity, sticking, wholeheartedly serving our customers' requirements.We are sincere and serious to work with our partners to build sustainable relationships, based on the sharing of long-term values, where our development cannot be without the success of our partners.

“Giao chất lượng, nhận niềm tin”, đó là tôn chỉ để chúng tôi thiết lập các chuẩn mực mang tính định hướng. Chúng tôi hi vọng sẽ được đồng hành cùng các đối tác, để qua đó chúng ta có cơ hội giao thoa và chia sẻ các giá trị, cùng hướng tới sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

"Better quality, more belief" is the motto for us to set standards of orientation.We hope to be accompanied by our partners, so that we have the opportunity to meet and share values, and towards sustainable development and prosperity.

    Xin trân trọng cảm ơn!

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: